CONTACT US

HK Office: Main Factory:
Block L-P, 9/F Wai Cheong Industrial Centre, 5 Shek Pai Tau Road,
Tuen Mun, N.T., Hong Kong
Huizhou City, Guangdong Province (Dongguan Train Station)
Main Factory:
Huizhou City, Guangdong Province (Dongguan Train Station)
HK Office:
Block L-P, 9/F Wai Cheong Industrial Centre, 5 Shek Pai Tau Road,
Tuen Mun, N.T., Hong Kong